Najnowsze wiadomości

4 października 2023 22:40

Szkolenie wstępne BHP. Czy egzamin po szkoleniu jest trudny?Wszyscy pracownicy zanim rozpoczną swoją pracę powinni odbyć wstępne szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek przeprowadzenia takiego szkolenia spoczywa na pracodawcy i nie ma co się dziwić - wszyscy chcemy pracować w bezpiecznych dla zdrowia i życia warunkach. W Polsce szkolenie BHP jest zakończone egzaminem, który sprawdza poziom przyswojenia wiedzy przez szkolonego pracownika. Jak taki test wygląda? Które szkolenia BHP kończą się testem? Czy jest trudny? Jakich pytań możesz się spodziewać? Na te i inne pytania udzielimy odpowiedzi w tym artykule.

 

Podstawowe informacje o egzaminach po kursach BHP

 

Szkolenie okresowe a także szkolenie pracodawcy, który odbywa obowiązki służby bhp, powinno zostać zakończone egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę. Test ten ma też na celu weryfikację umiejętności wykonywania swoich obowiązków zawodowych oraz odbywania swojej pracy w zgodzie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Jak taki egzamin wygkąda? Egzamin po szkoleniu BHP odbywa się przed specjalną komisją, którą powołuje organizator szkolenia. Każdy pracownik, któremu uda się pozytywnie zakończyć egzamin, dostaje zaświadczenie potwierdzające odbycie i pozytywne ukończenie szkolenia. Odpis tego zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika (w części B).

 

A co jeśli pracownik nie zda egzaminu po szkoleniu z BHP? W skrajnych przypadkach może to skutkować nawet wypowiedzeniem umowy o pracę.

 

Nowi pracownicy często zastanawiają się ile trwa szkolenie BHP. Przyjęło się, że przeciętne szkolenie trwa minimum 3 godziny lekcyjne po 45 minut. Warto też wiedzieć przed przystąpieniem do szkolenia i egzaminu, że karta szkolenia wstępnego składa się z 4 części. Pierwsza i druga służy do wpisania w nich danych pracownika oraz przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony. Trzecia część karty szkoleń dotyczy instruktaży ogólnego.

 

Potwierdzeniem odbycia instruktażu i zapoznania się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy potwierdza podpis pracownika.  Pracownicy administracyjno-biurowi wypełniają karty szkolenia

tylko w trzech częściach, bo czwarta dotyczy instruktażu stanowiskowego. Pracownicy administracyjno-biurowi nie muszą go przechodzić.

 

Co powinno zawierać Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp obok danych osoby, które to szkolenie podejmuje?

  • nazwę organizatora szkolenia BHP
  • pełną nazwę szkolenia
  • rodzaj i charakter szkolenia,
  • formę w jakiej to szkolenie się odbyło,
  • datę odbycia szkolenia
  • cel szkolenia 
  • tematykę szkolenia

Dokumentem prawnym, na podstawie którego wszystkie powyższe informacje są obowiązkowe jest § 16 i załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU 2004 r., nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Wiele osób pyta czy szkolenie wstępne lub okresowe BHP jest trudne. To oczywiście zależy od umiejętności przyswajania wiedzy pracowników, ale dobra firma szkoleniowa zapewnia takie warunki i tak przekaże wiedzę, że zdanie egzaminu będzie jedynie formalnością. Jedną z takich firm jest Wrocławski Control BHP.