Najnowsze wiadomości

4 października 2023 21:01

Projektowanie farm fotowoltaicznych - przyszłościowa inwestycjaTechnologia fotowoltaiczna wykorzystująca efekt fotowoltaiczny, w którym energia słoneczna zamieniana jest w prąd elektryczny, cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Z każdym rokiem powstaje coraz więcej domowych instalacji, a także nowoczesnych elektrowni słonecznych nazywanych farmami fotowoltaicznymi. Inwestowanie w tego rodzaju przedsięwzięcie warto rozpocząć od stworzenia profesjonalnego projektu.

Czym są farmy fotowoltaiczne i jak powstają

Zgodnie z przyjętą definicją farma fotowoltaiczna to potoczne określenie wielkogabarytowej elektrowni słonecznej o dużej mocy, zwykle położonej na gruncie. Przepisy nie regulują precyzyjnie, kiedy używać pojęcia duża instalacja fotowoltaiczna, a kiedy farma. Przyjmuje się jednak, że nowoczesne farmy PV składają się z setek, a nawet tysięcy połączonych ze sobą ogniw, generujących moc od 500 kWp do kilku MWp. Większość instalacji w Polsce ma moc mieszczącą się w przedziale od 0,5 MWp do 5 MWp. 

Proces powstawania farmy fotowoltaicznej składa się w trzech etapów. Pierwszy etap to przygotowanie projektu całej inwestycji, drugi uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń na budowę, trzeci polega na budowie farmy, podpisaniu umów dotyczących transferu oraz sprzedaży wytwarzanej energii elektrycznej.

Jak przebiega proces projektowania farmy fotowoltaicznej

Żeby farma fotowoltaiczna mogła powstać, w pierwszej kolejności należy przeprowadzić audyty gruntów pod PV. Istota podejmowanych działań polega na sprawdzeniu warunków energetycznych i przyrodniczych działki wybranej przez inwestora, a także wyznaczeniu odległości do linii elektroenergetycznej średniego napięcia bądź głównego punktu zasilającego (GPZ). Wykonanie tych czynności pozwala oszacować koszty budowy farmy oraz potencjalne zyski.

Kolejny etap projektowania polega na przygotowaniu oraz złożeniu stosownych wniosków w celu uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. Żeby budowa mogła ruszyć, niezbędna jest m.in. decyzja środowiskowa, a także decyzja o warunkach zabudowy. Na tym etapie sporządzany jest również raport środowiskowy, w którym zawarte są informacje dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne oraz wniosek o warunki energetyczne.

Ostatnia część prac polega na przygotowaniu projektu budowlano-wykonawczego oraz projektu przyłącza do istniejącej sieci napowietrznej (SN). Po skompletowaniu wszystkich dokumentów możliwe jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu zgody następuje rozpoczęcie prac budowlanych na działce.

Profesjonalne wsparcie przy projektowaniu farmy fotowoltaicznej

Fotowoltaika to technologia wykorzystująca odnawialne źródło energii, jakim jest słońce. Zgodnie z polityką UE, Polska zobowiązała się do zwiększenia ilości energii wytwarzanej z OZE do 23% do 2030 roku. Farmy fotowoltaiczne pozwalają zwiększyć udział czystej energii, dlatego potencjalni inwestorzy mogą liczyć na życzliwość państwowych urzędników przy realizacji swych projektów.

Pomimo tego proces budowy farmy fotowoltaicznej ma charakter wieloetapowy i wymaga wiedzy, doświadczenia oraz znajomości przepisów. Aby cała inwestycja przebiegła szybko i sprawnie, warto skorzystać z pomocy ekspertów w dziedzinie OZE. Inwestorzy zainteresowani farmami wiatrowymi mogą odwiedzić stronę https://revon.pl/projektowanie-farm-fotowoltaicznych/. Znaleźć na niej można szczegółowe informacje dotyczące projektowania i realizacji tego rodzaju przedsięwzięć. Warto mieć świadomość, że blisko 80% czasu poświęconego na budowę farmy fotowoltaicznej to działania administracyjne. Powierzenie tych czynności fachowcom pozwala oszczędność czas i pieniądze.