Najnowsze wiadomości

4 października 2023 22:44

Projektowanie farm fotowoltaicznych - czyli jak zacząć inwestycję?



Paliwa kopalne są zasobem nieodnawialnym. Najwyższy czas, by zacząć o przyszłości energetyki w kontekście całkowitego odejścia od nieodnawialnych źródeł energii. W tym okresie transformacji kluczowe są inwestycje w odnawialne źródła energii - takie jak m.in. farmy fotowoltaiczne. Przyjrzymy się bliżej procesowi ich powstawania i projektowania.

Jak powstaje farma fotowoltaiczna?

W tworzeniu farm fotowoltaicznych można wyróżnić kilka, kluczowych etapów. Są to kolejno:

  1. Przygotowanie projektu farmy fotowoltaicznej
  2. Uzyskanie pozwolenia na budowę
  3. Budowa farmy fotowoltaicznej

Kluczowe znaczenie w całym procesie ma projektowanie farm fotowoltaicznych. To od jakości projektu zależy efektywność elektrowni słonecznej, a co za tym idzie - to, czy inwestycja przyniesie spodziewane zyski.

Na czym polega projektowanie farm fotowoltaicznych?

Samo projektowanie farmy fotowoltaicznej jest wieloetapowym procesem, wymagającym doświadczenia w branży, znajomości aktualnych przepisów i szerokiej wiedzy technicznej. 

Podstawą do rozpoczęcia prac jest sporządzenie mapy do celów projektowych. Przeważnie jest ona dostarczana przez klienta firmie wykonującej plan farmy fotowoltaicznej. Następnie wyróżnić można cztery, główne elementy projektowania:

  1. Warunki przyłączenia
  2. Decyzja środowiskowa
  3. Projekt koncepcyjny
  4. Projekt budowlany

Warunki przyłączenia

Jednym z kluczowych aspektów tworzenia projektów fotowoltaicznych jest uzyskanie decyzji o warunkach przyłączenia. Wniosek należy złożyć do OSD (operatora sieci dystrybucji). Ma on do 150 dni na rozpatrzenie wniosku, przeważnie jednak decyzja wydawana jest w ciągu 1-2 miesięcy. Co ważne, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku inwestor ma obowiązek wpłacenia zaliczki na poczet przyłączenia.

Decyzja środowiskowa

Uzyskanie decyzji środowiskowej jest wymagane, gdy obszar przeznaczony na budowę farmy fotowoltaicznej przekracza 1 ha, lub, w przypadku, gdy elektrownia słoneczna ma powstać na terenie chronionym - gdy przekracza 0,5 ha. Uzyskanie decyzji środowiskowej jest niezbędne do otrzymania decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę.

Projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny to pierwszy etap projektowania farm fotowoltaicznych. Wykonuje się go, by zweryfikować, czy na danym terenie możliwe jest umieszczenie tylu modułów fotowoltaicznych, ile oczekuje inwestor. W tym etapie wykonuje się koncepcję techniczną farmy, obejmującą m.in. dobór mocy, wybór urządzeń czy rozplanowanie paneli słonecznych. Projekt koncepcyjny obejmuje również wstępny kosztorys inwestycji.

Projekt budowlany

Projekt budowlany jest dokumentem, wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę. To gotowa dokumentacja, składająca się z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego. Projekt budowlany - oraz uzyskane dzięki niemu zezwolenia - jest niezbędny, by móc rozpocząć jakiekolwiek prace związane z budową farmy fotowoltaicznej.

Projekt farmy fotowoltaicznej - pozostałe aspekty

Poza kwestiami prawnymi i administracyjnymi, planując inwestycję w farmę fotowoltaiczną należy zwrócić uwagę również na inne czynniki. Szczególnie istotna jest ocena przydatności działki pod budowę elektrowni. Kluczowa jest m.in. jej lokalizacja, gdyż warunki nasłonecznienia w Polsce nie są takie same. Przykładowo, nasłonecznienie średnioroczne w okolicy Lublina jest o ok. 20% lepsze, niż na Pomorzu. Lokalizacja wpływa również na średnie roczne temperatury - a te przekładają się na kondycję i efektywność paneli PV. Moduły nie przepadają za nagrzewaniem i tracą część swoich możliwości, gdy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka. Warto to wziąć pod uwagę, typując idealne miejsce pod farmę fotowoltaiczną.