Najnowsze wiadomości

30 marca 2023 22:10

Istota odnawialnych źródeł energii w ujęciu globalnymŚwiat w dobie współczesności niewątpliwie czerpie energię ze źródeł, których wykorzystywanie nie wiąże się bezpośrednio z długotrwałym oraz przenikliwym deficytem, mogącym zaburzyć naturalne funkcjonowanie przyrody. Możnaby rzec, iż obecnie wprowadzany jest  proces zupełnie temu przeciwny, ponieważ coraz bardziej bazujemy na cennych surowcach odnawialnych, czyli takich, których zasoby odnawiają się po stosunkowo krótkim czasie. Surowcach alternatywnych dla ropy naftowej, węgla czy gazu ziemnego. Należą do nich choćby wiatr, opady, fale i pływy morskie oraz promieniowanie słoneczne. Używamy również energii cieplnej skał, wody i gruntu znajdującego się pod powierzchnią ziemi – wówczas określamy ją mianem geotermalnej.

Ponoć najintensywniej pozyskiwanym źródłem jest energia grawitacyjna wód. Budujemy hydroelektrownie, bowiem to właśnie dzięki nim, poprzez rozmaite procesy obrotowe wywołujące ruch generatora, pozyskujemy prąd elektryczny. Wiąże się to przede wszystkim z tak pozytywnymi następstwami, jak niskie koszty eksploatacji oraz brak wszelakich zanieczyszczeń. Jednakże dlaczego ludzkość zdecydowała się na podjęcie takiej działalności globalnej o wymiarze proekologicznym? Zapewne powodem jest pragnienie zachowania równowagi środowiskowej oraz bezpieczeństwa energetycznego, co można harmonijnie uzyskać, dzięki dynamicznemu postępowi technicznemu. W końcu nieuchronnie potrzebujemy ogrzewania i oświetlenia, gdyż obejmuje to rozmaite sfery codzienności – od komunikacji po przemysł i nie tylko. Tymczasem propagowanie nurtu ekologicznego, opierającego się na tak wartościowych filarach, jak: ochrona natury, życie w zgodzie z fauną i florą oraz zapobieganie destrukcji krajobrazu przez człowieka, przybiera coraz to istotniejsze znaczenie.

Czy wykorzystanie energii odnawialnych to dzisiaj konieczność?

Odnawialne źródła energii należą do najprężniej rozwijającego się sektora światowej gospodarki. Szeroko pojęta energia jest przez nas zużywana w zastraszającym tempie, nawet w obliczu niektórych szacowań wystarczy nam jej jedynie na około 40-60 lat. Niedobór konwencjonalnych źródeł energii wymusił na nas konieczność reagowania na problematyczne zmiany klimatyczne, niosące zresztą za sobą liczne zagrożenia dla całego ekosystemu. Rozwój OZE otwiera drogę wielu możliwościom: utrzymywaniu niezależności energetycznej, opcji zatrudnienia bezpośredniego, modernizacji i redukcji emisji gazów cieplarnianych o 18 mln ton.