Najnowsze wiadomości

4 października 2023 22:39

Energia WiatruWszyscy znamy i kojarzymy wiatrak jako prostą, aczkolwiek bardzo użyteczną, instalację, która swoją funkcjonalnością służyła nam już od dawna. Jednakże, jak się z czasem okazało, to nie jest wyłącznie przyrząd zdolny tylko do mielenia zboża albo pompowania wody. Dziś wiatrakowi przeznaczone jest zupełnie inne zastosowanie w elektrowniach wiatrowych.

Bowiem tym razem to energia kinetyczna wiatru powoduje obrotowe poruszanie się turbiny, czego efektem jest uzyskanie elektryczności. Energia kinetyczna wiatru musi wynosić przynajmniej 15 km/h. Zaletami energii wiatrowej są możliwości wykorzystania jej w gospodarstwach oddalonych od pozostałych źródeł energii odnawialnej. To czyste źródło energii. Jedynymi wadami są: hałas, względność atmosferyczna, ingerencja w przyrodę, stosunkowo wysoki koszt budowy, zakłócanie fal radiowych i telewizyjnych. Momentami wiatraki elektrowni wiatrowych potrafią stanowić zagrożenie dla wszelakiego ptactwa, migrującego w przestrzeni powietrznej. Stąd projektanci przedsięwzięcia dbają, aby wiatraki nie kolidowały z trasą ich przelotu.

Zanim podjęta zostanie decyzja, dotycząca wyboru miejsca na siłownię wiatrową, wymagane jest przeprowadzenie niezbędnych szczegółowych badań, które wykażą siłę wiatru w docelowo wyznaczonym miejscu. Precyzyjne pomiary powinny trwać przynajmniej rok, w tym pojedyncze badania muszą być wtedy przeprowadzane z co 10-o minutową częstotliwością. Wyniki tej operacji będą podstawą do przybliżonego określenia wielkości, produkowanej w przyszłości, energii. Należy pamiętać, iż dogodnymi miejscami są tereny, gdzie częstość występowania silnych wiatrów 10-20 m/s jest najwyższa. Moc konwencjonalnej elektrowni może wynosić nawet 1 GW – uzyskanie takiej mocy wymaga działalności 1000 generatorów wiatrowych. W ten sposób powstają całe farmy wiatrowe, czyli nic innego jak gęsto ustawione turbiny.

Zdaniem specjalistów, bilans energetyczny Polski wykazuje, że rola wiatru jako odnawialnego źródła energii jest i będzie naprawdę niewielka. W naszym państwie występuje zauważalny problem ciszy wiatrowej. Korzystne warunki, pod względem potencjalnej lokalizacji farm wiatrowych, mają jedynie obszary nieopodal: Bałtyku, Darłowa, Pucka, Kołobrzegu, Suwalszczyzny i Podkarpacia. Dzieje się tak, ponieważ średnia prędkość polskich wiatrów wynosi 2,8 m/s w porze letniej i 3,8 m/s w zimie. Sezonowo i sporadycznie, prędkość wiatru niekiedy przekracza 5 m/s. To absolutne minimum, biorąc pod uwagę zdolność do zasilania turbin o około 50-o metrowej średnicy. Nie mniej jednak, z pewnością warto podjąć wyzwanie o jak najwięcej naturalnych źródeł a co za tym idzie – o jak najwięcej odnawialnej energii.