Najnowsze wiadomości

4 października 2023 21:57

Ekologia odnawialnych źródeł energii oczami instytucjiZainteresowanie odnawialnymi źródłami energii niebywale wzrosło na przełomie lat dziewięćdziesiątych a nowym millenium - co więcej zarejestrowano, że wykorzystywanie energii światła słonecznego natenczas wzrosło nawet dwukrotnie, natomiast energii wiatru wprost czterokrotnie. Prognozą na najbliższe lata jest błyskawiczny rozwój odnawialnych źródeł energii. Na horyzoncie pojawi się coraz więcej zalet nie tylko dla globalnego społeczeństwa, ale także społeczności lokalnych – należą do nich: stworzenie nowych i zarazem innowacyjnych miejsc pracy, promowanie rozwoju regionalnego i ograniczenie szkodliwej emisji dwutlenku węgla.

W naszych oczach na pewno wzrośnie optymizm antropologiczny, ponownie ujrzymy siebie jako istoty obdarzające troską naszą wspólną oraz szczodrą planetę, którą stopniowo doprowadzaliśmy do zgubnej ruiny w całym pojęciu absolutu. Jednym z podstawowych źródeł wykorzystywanych ku odnowieniu energii, jest biomasa. Jej samoistny udział w bilansie energetyki odnawialnej w Polsce charakteryzuje się tendencją zwyżkową. Biomasa jest powszechnie używana podczas spalania biopaliw stałych (drewno, rośliny energetyczne, słomy itp.) albo gazowych (biogaz) lub podczas przetwarzania na paliwa ciekłe (olej, alkohol). Uprawa biomasy na pewno mogłaby okazać się szczególną szansą dla wielu regionów na rozwój rolnictwa i ograniczenie dojmującego bezrobocia. Niezbędną kwestią wymaganą jest odpowiednie ukierunkowanie polityki regionalnej oraz krajowej, których celem byłoby wsparcie lokalnych inicjatyw, doprowadzających do popularyzowania małych źródeł energii elektrycznej i ciepła. Innym sposobem wykorzystania biogazu jest również budowa nowoczesnych oczyszczalni ścieków. W części oczyszczalni przemysłowych i we wszystkich oczyszczalniach ścieków komunalnych do produkcji biogazu podobno najlepiej dostosowane są oczyszczalnie biologiczne. Użyteczność gazów z fermentacji odpadów komunalnych i osadów ściekowych jest szansą poprawy warunków gospodarki odpadami, co stanowi niepodważalny fakt, ale również nadzieję na przyszłość.

W skali europejskiej najbardziej obdarowanymi w warunki wiatrowe są kraje posiadające linie brzegowe morza bądź oceanu o znaczącej długości. Najczęstszy i najsilniejszy wiatr wieje przeważnie w pasach nadmorskich i nadoceanicznych. Wskutek tego w ostatnich latach energetyka wiatrowa  najprężniej rozwija się w takich krajach, jak: Dania, Holandia, Niemcy, Francja, Hiszpania czy Portugalia. Niestety, stwierdzono iż Polska nie należy do krajów, odznaczających się wyjątkowo sprzyjającymi warunkami wiatrowymi (mimo to, rejonami najbardziej uprzywilejowanymi są Pomorze i część Suwalszczyzny). Brak siły napędowej, będącej efektem niekorzystnych warunków wietrznych, zostaje zastąpiony bądź dopełniony przez zasoby odmienne, przygotowane na pełnienie ewentualnej funkcji zastępczej, czego natychmiastowość w wymiarze działania wbrew pozorom nie będzie zawsze stabilna i pewna.

Za bezpieczeństwo i niezawodność systemu energetycznego biorą odpowiedzialność instytucje (organy administracji samorządowej oraz państwowej) oraz działalności gospodarcze rzeczonego sektora. Alternatywa dla pewnych rozwiązań jest niesamowicie pożądana, jeżeli mamy zamiar podjąć się działania u boku postępu czasu. Odnawialne źródła energii stanowią epicentrum intrygujących zainteresowań na arenie zarówno europejskiej jak       i światowej. Ponadto tworzone jest prawo, mające za zadanie regulację tych kluczowych pojęć oraz kwestii. Podsumowując, pójście w kierunku ODE jest rozwiązaniem przełomowym i przyszłościowym.