<- Strona główna ->
 SERWIS OBJĘTY JEST PATRONATEM MINISTERSTWA GOSPODARKI
W tym tygodniu nie zamieszczono żadnych nowości technicznych
 

Rezygnacja

 

Bezpłatny serwis ogłoszeniowy

 • Relacja z II Europejskiej Konferencji Samorządowych Specjalistów ds. Energii, 5-6 października 2006, Warszawa
 • Relacja z międzynarodowej konferencji (17.02. 2004, EC BREC, Gdańsk) • Pliki do pobrania

  Artykuł "Odnawialne źródła energii- słońce i jego możliwości"

  Artykuł o Międzynarodowej Konferencji „Autonomia energetyczna domu, osiedla, gminy i regionu”

  "List" vortalu EnergieOdnawialne.pl do uczestników II Konferencji Paliwowo-Energetycznej Polskiej Izby Paliw Płynnych 2009

  Blog "SOLARIS"

  Blog "Odnawialny" Grzegorza Wiśniewskiego

  Tworzenie serwisów internetowych, poligrafia, gadżety reklamowe
   

  Stolica staży
  Relacja z międzynarodowej konferencji

  "Możliwości finansowania inwestycji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła i kogeneracji w Europie Centralnej i Wschodniej"

  26-27.IV.2004, Gdańsk

  Energetyka zawodowa oraz ciepłownie komunalne wykazują coraz większe zainteresowanie wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności biomasy, w produkcji energii, upatrując szansy na redukcję kosztów produkcji energii oraz generowanie dodatkowych dochodów, wynikających z wdrożenia mechanizmu handlem emisjami. Wychodząc naprzeciw potrzebom sygnalizowanym przez samorządy lokalne, będących właścicielami lub współudziałowcami przedsiębiorstw produkujących i dostarczających ciepło w systemach sieciowych, Europejskie Centrum Energii Odnawialnej EC BREC/IBMER zorganizowało konferencję pt. "Możliwości finansowania inwestycji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła i kogeneracji w Europie Środkowej i Wschodniej", która odbyła się 26-27.04 br. w Gdańsku. Konferencja zorganizowana została w ramach działań EC BREC w sieci OPET (Organisation for the Promotion of Energy Technologies) - Organizacji na rzecz Promocji Technologii Energetycznych, finansowanej przez Dyrektoriat Generalny ds. Transportu i Energii Komisji Europejskiej.

  Pierwszy dzień konferencji otwarty został przez Wice Marszałka Województwa Pomorskiego - Pana Kazimierza Klawitera, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie rozwoju sektora energetyki odnawialnej dla rozwoju regionalnego oraz przedstawił kierunki polityki województwa pomorskiego dotyczące m.in. wykorzystania OZE, w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz uchwały Sejmiku dotyczące przygotowania dokumentu określającego zasoby OZE wraz z kierunkami ich wykorzystania. W sesji poświęconej prawnym i politycznym uwarunkowaniom rozwoju ciepłownictwa wystąpili przedstawiciele krajów Europy Środkowej, m.in. Ministerstwa Gospodarki Estonii, Energy Centre Bratislava ze Słowacji. Wszyscy prelegenci przedstawili sytuację rynku elektrociepłowniczego i ciepłowniczego oraz bariery i szanse na rozwój rynku dla technologii energetycznego wykorzystania biomasy w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

  Kolejne dwie sesje poświęcone były technologiom kogeneracji oraz współspalania biomasy i węgla w dużej skali, doświadczeniom w eksploatacji funkcjonujących już technologii kogeneracji oraz produkcji ciepła z biomasy oraz rozwojowi międzynarodowego rynku biopaliwami stałymi. Do udziału w sesji i prezentacji technologii zaproszono przedstawicieli znaczących firm sprzedających zaawansowane rozwiązania technologiczne dużej mocy wykorzystujące biomasę. W sesji tej wystąpili przedstawiciele Foster Wheeler Energia Polska, VTT Processes oraz Wartsila Biopower z Finlandii. Bardzo interesujące referaty, odnoszące się do organizacji logistyki biomasy, który staje się coraz bardziej znaczący na obecnym etapie rozwoju energetyki cieplnej opartej na biomasie w Polsce wygłosił przedstawiciel VTT Processes - prof. Tapio Ranta, który zaprezentował fińskie rozwiązania dotyczące planowania zaopatrzenia w biomasę, wykorzystujące komputerowe narzędzia planistyczne z rodziny Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Kolejny referat opisujący tym razem polskie doświadczenia, w skali lokalnej przedstawił Pan Marek Gostkowski z firmy Heise&Gostkowski Sp. z o.o., będącej pionierem w dziedzinie organizacji lokalnych rynków biomasy oraz autorem interesujących rozwiązań w zakresie realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno–prywatnego w Polsce północnej. Natomiast przedstawiciel austriackiej platformy ABEX - Michael Wild zaprezentował doświadczenia austriackie w zakresie międzynarodowego handlu hurtowego biopaliwami stałymi.

  Drugi dzień konferencji był szczególnie interesujący dla inwestorów prywatnych i samorządowych ze względu na sesję poświęconą prezentacji projektów poszukujących współfinansowania inwestycji związanych z kogeneracją oraz systemami ciepłowniczymi, które wykorzystują biomasę. W części poświęconej prezentacji ofert instytucji finansujących zaprezentowane zostały oferty Banku Światowego, Nordic Investment Bank oraz siostrzanej organizacji NEFCO (Nordic Environmental Finance Corporation), kanadyjskich funduszy inwestycyjnych, Fundacji EkoFundusz, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy OŚiGW z Pomorza oraz Warmii i Mazur. Równolegle do sesji odbywały się spotkania dwustronne, podczas których inwestorzy prywatni i samorządowi w ramach indywidualnych konsultacji dyskutowali na temat możliwości zaangażowania zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji, co pozwoliło im pozyskać informacje co do możliwości pozyskania dofinansowania swoich projektów.

    Przewodnik   Polityka prywatności   Patronaty   Współpraca   Gminy   Sklep   Edukacja   Kontakt