<- Strona główna -> Publicystyka -> Odnawialne źródła energii -> Potrzebne dobre prawo dla energii ze źródeł odnawialnych
 SERWIS OBJĘTY JEST PATRONATEM MINISTERSTWA GOSPODARKI
W tym tygodniu nie zamieszczono żadnych nowości technicznych
 

Rezygnacja


zpp.pl
kibicujklimatowi.pl

 


 Ekologia  (5)
 FELIETONY GRZEGORZA WIŚNIEWSKIEGO  (26)
 Finansowanie OZE  (0)
 Ochrona Środowiska  (5)
 Odnawialne źródła energii  (25)
 Polityka energetyczna  (1)
 Polityka UE  (1)
 Relacje z konkursów ekologicznych i o tematyce OZE  (1)
 Rynek energii  (0)

 dodaj artykuł


Pliki do pobrania

Artykuł "Odnawialne źródła energii- słońce i jego możliwości"

Artykuł o Międzynarodowej Konferencji „Autonomia energetyczna domu, osiedla, gminy i regionu”

"List" vortalu EnergieOdnawialne.pl do uczestników II Konferencji Paliwowo-Energetycznej Polskiej Izby Paliw Płynnych 2009

Blog "SOLARIS"

Blog "Odnawialny" Grzegorza Wiśniewskiego

Tworzenie serwisów internetowych, poligrafia, gadżety reklamowe


Energiczny Obywatel
Rola społeczności lokalnej w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej
Konkurs „Zielona Ławeczka”
KOGENERACJA - perspektywy rozwoju inwestycji

Archiwum Aktualności

Copyright © 2003-2012 EnergieOdnawialne.pl


Stolica staży
Potrzebne dobre prawo dla energii ze źródeł odnawialnych

Ograniczenie konkurencyjności energii ze źródeł odnawialnych i wzrost ryzyka inwestycyjnego to zdaniem przedstawicieli sektora OZE konsekwencje wprowadzenia przepisów projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, zaprezentowanej przez Ministerstwo Gospodarki w dn. 9 października 2012 r. Mimo, że wynikający z zobowiązań unijnych termin implementacji ustawy minął w grudniu 2010 r., projekt nie spełnia wymagań określonych Dyrektywą UE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych i wymaga dalszych prac.

Za zwlekanie z przyjęciem przepisów dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE) Komisja Europejska chce ukarać Polskę wysoką karą finansową. Odpowiednie przepisy miały być wprowadzone do naszego systemu prawnego do grudnia 2010 r. Termin ten wyznaczyła Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, która zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia odpowiedniego udziału „zielonej energii” w konsumpcji energii finalnej na poziomie co najmniej 15% w 2020 r. oraz do stworzenia trwałych podstaw dla systematycznego zwiększania tego udziału w następnych dekadach. Na wprowadzenie przepisów od dawna czekają też przedsiębiorcy reprezentujący sektor zielonej energii. Nie zgadzają się jednak na przyjęcie projektu ustawy o OZE w wersji, jaka została zaprezentowana przez Ministerstwo Gospodarki w dn. 9 października 2012 r.

„Największe kontrowersje dotyczą zapisu art. 41 ust.3 projektowanej ustawy, który wprowadza urzędowe określenie maksymalnej ceny sprzedaży energii z OZE, co w przyszłości może spowodować ograniczenie konkurencyjności energii ze źródeł odnawialnych” – mówi adwokat dr Eligiusz Krześniak, Partner w warszawskim oddziale kancelarii Squire Sanders, specjalizującej się w doradztwie prawnym dla podmiotów z sektora energetycznego. „Ustawa nie tylko ogranicza poziom cen energii, ale też nie uwzględnia waloryzacji opłaty zastępczej, co w przypadku nagłego wzrostu inflacji może spowodować brak rentowności inwestycji w OZE. Kolejny zapis, który podnosi ryzyko inwestycyjne dotyczy progów interwencyjnych w przypadku powstania nadpodaży zielonych certyfikatów i związanej z tym spadku ich ceny. Ustawa określa je na poziomie 75% opłaty zastępczej za zielony certyfikat, który w ocenie wielu inwestorów jest zdecydowanie zbyt niski”.

Liczne zastrzeżenia formułowane do przepisów projektu ustawy dotyczą też niejasnych mechanizmów udzielania pomocy publicznej dla projektów zielonej energii, czego skutkiem może być nierówny dostęp do pomocy publicznej i w konsekwencji zarzut naruszania warunków konkurencji na jednolitym rynku europejskim. Podnoszone obawy związane są także ze zbyt krótkim, ograniczonym w ustawie do 15 lat, okresem wsparcia inwestycji zielonymi certyfikatami, a także z brakiem właściwych przepisów przejściowych regulujących sytuację w jakiej znalazły się już rozpoczęte inwestycje w OZE.

„Niewątpliwie projekt ustawy OZE wymaga dopracowania wielu zapisów, ponieważ pozostawienie ich w wersji obecnie proponowanej przyniesie negatywne konsekwencje dla rozwoju tego sektora” – dodaje Eligiusz Krześniak. „Jednocześnie przedłużanie się prac nad ustawą powoduje wstrzymanie projektów inwestycyjnych, a w wielu przypadkach wycofanie się przedsiębiorców z planowanych projektów. Inwestorzy wybierają rynki ze stabilnymi, określonymi w czasie systemami wsparcia dla OZE, pozwalającymi oszacować ryzyko projektu i tam lokują swoje zasoby, nawet jeśli potencjalne zyski będą mniejsze od tych, jakie mogliby uzyskać inwestując na rynku polskim”.

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii był tematem dyskusji podczas debaty zorganizowanej na początku listopada 2012 r. przez Polską Radę Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii (PRK OZE) we współpracy z kancelarią Squire Sanders w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji zrzeszonych w PRK OZE oraz przedsiębiorcy związani z sektorem odnawialnych źródeł energii. W efekcie debaty wypracowano postulaty określające wymagania, jakie powinien spełniać nowy akt prawny. Postulaty opublikowane są na stronie Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej http://www.pigeo.org.pl/.
Informacje o kancelarii Squire Sanders Święcicki Krześniak sp.k.
Kancelaria Squire Sanders Święcicki Krześniak sp.k. jest częścią międzynarodowej firmy prawniczej Squire Sanders, która zatrudnia ponad 1 300 osób w 37 biurach w 18 krajach. W Polsce firma jest obecna od 2005 roku. Obsługuje klientów korporacyjnych w zakresie prawa gospodarczego, prawa
pracy, prawa bankowego i finansowego, prawa telekomunikacyjnego, prawa podatkowego, prawa nieruchomości, prawa procesowego oraz fuzji i przejęć.
Więcej informacji na: squiresanders.com.

Informacje o Polskiej Radzie Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii (PRK OZE)
PRK OZE została powołana do życia w 2008 roku. Celem Rady jest integracja środowisk OZE, formułowanie wspólnych i spójnych stanowisk prezentujących potrzeby i problemy sektora OZE, a także działania mające na celu propagowanie rozwoju sektora OZE w społeczeństwie. Do Rady należą: Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Polska Izba Biomasy, Krajowa Izba Biopaliw, Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej PTES – ISES, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła, Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Polskie Stowarzyszenie Biogazu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią, Polska Grupa Agencji Energetycznych, Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna.
Paulina Gadomska-Dzięcioł

Effective Public Relations


2012-11-28


  Przewodnik   Polityka prywatności   Patronaty   Współpraca   Gminy   Sklep   Edukacja   Kontakt