<- Strona główna -> Publicystyka -> Odnawialne źródła energii -> Referaty z Konferencji "Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim 2004"
 SERWIS OBJĘTY JEST PATRONATEM MINISTERSTWA GOSPODARKI
W tym tygodniu nie zamieszczono żadnych nowości technicznych
 

Rezygnacja


zpp.pl
kibicujklimatowi.pl

 


 Ekologia  (5)
 FELIETONY GRZEGORZA WIŚNIEWSKIEGO  (26)
 Finansowanie OZE  (0)
 Ochrona Środowiska  (5)
 Odnawialne źródła energii  (25)
 Polityka energetyczna  (1)
 Polityka UE  (1)
 Relacje z konkursów ekologicznych i o tematyce OZE  (1)
 Rynek energii  (0)

 dodaj artykuł


Pliki do pobrania

Artykuł "Odnawialne źródła energii- słońce i jego możliwości"

Artykuł o Międzynarodowej Konferencji „Autonomia energetyczna domu, osiedla, gminy i regionu”

"List" vortalu EnergieOdnawialne.pl do uczestników II Konferencji Paliwowo-Energetycznej Polskiej Izby Paliw Płynnych 2009

Blog "SOLARIS"

Blog "Odnawialny" Grzegorza Wiśniewskiego

Tworzenie serwisów internetowych, poligrafia, gadżety reklamowe


Energiczny Obywatel
Rola społeczności lokalnej w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej
Konkurs „Zielona Ławeczka”
KOGENERACJA - perspektywy rozwoju inwestycji

Archiwum Aktualności

Copyright © 2003-2012 EnergieOdnawialne.pl


Stolica staży
Referaty z Konferencji "Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim 2004"


Grzegorz Wiśniewski - O praktyce transpozycji i implementacji prawa UE dotyczącego pomocy publicznej dla energetyki odnawialnej w Polsce

Lars J. Nilsson - Renewable Energy Policy in Sweden

Krystyna Kołodziejczak, Lech Pieczyński - Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim – źródła finansowania wybrane przykłady zrealizowanych inwestycji

Piotr Lewandowski - Energetyka odnawialna – trudna rzeczywistość

Mariusz Jedliński - Rola "zielonej logistyki" w sprawnym funkcjonowaniu logistycznego systemu w obsłudze odnawialnych źródeł energii

Monika Małachowska, Małgorzata Wiśniewska - Wybrane fundusze Unii Europejskiej źródłem finansowania przedsięwzięć proekologicznych

Michał Zeńczak Wstępna ocena zajętości terenu do przesyłu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Ann Charlotte Bauer - Energy Planning. Inventory Phase – Renewable Energy Resources

Adrian Markiewicz - Bank Ochrony Środowiska S.A. – Twój Partner w Biznesie

Władysław Nowak, Aleksander Stachel - Ocena możliwości wykorzystania energii wiatru w Polsce na tle krajów europy i świata

Wojciech Głoćko - Analiza opłacalności inwestycji na przykładzie projektu budowy parku wiatrowego (studium przypadku)

Grzegorz Barzyk - Wpływ konfiguracji systemu energetycznego na zdolności przesyłowe pod kątem przyłączania parków wiatrowych w wybranej części województwa zachodniopomorskiego

Helen Bĺlman - Baltic 21 Industry

Jarosław Mikielewicz - Techniczne aspekty wykorzystania energii biomasy i wiatrowej w Unii Europejskiej i w Polsce

Tadeusz Bohdal, Wiesław Szada-Borzyszkowski - Propozycja wykorzystania energii słonecznej z zastosowaniem zjawiska termosyfonowego

Przemysław Budnik, Kamila Mężydło - Wykorzystanie parabolicznych kolektorów rynnowych w ciepłownictwie

Zbigniew Zapałowicz - Określenie stopnia „starzenia się” instalacji fotowoltaicznej na podstawie danych doświadczalnych

Aleksy Patryn - Multimedialny pakiet dydaktyczny do przedmiotu Fotoenergetyka

Dariusz Janicki - Uwarunkowania przyrodnicze lokalizacji elektrowni wiatrowych

Anna Grzybek - Prognoza wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze rolnym na tle przemian

Jan Wiesław Dubas - Możliwości i ograniczenia produkcji biomasy pochodzącej z roślin energetycznych z przeznaczeniem jej na cele energetyczne
Stig Larsson, Przemyslaw Dobrzaniecki - Agrobränsle ab – the worlds leading authority on commercial short rotation willow (salix) coppice (src)

Henryk Czyż, Bronisław Dawidowski - Charakterystyka i wykorzystanie biomasy z upraw polowych, jako źródła energii odnawialnej

Joakim Lundgren, Roger Hermansson, Jan Dahl, Mikael Jansson - New furnace designed for small-scale combustion of wet and inhomogeneous biomass fuels

Gustaw Melin, Par Aronsson, Kenth Hasselgren - Recycling of wastewater and sludge in Salix plantations

Jerzy Krzyzowski - Szwedzkie przykłady rozwiązań w energetyce rozproszonej na przykładzie gmin Enköping i Kölbeck

Halina Borkowska, Bolesław Styk - Ślazowiec pensylwański – wieloletni, energetyczny gatunek uprawy polowej

Hans Gulliksson - Nearby heating in the county of Kronoberg. Energikontor sydost, Sweden

Stanisław Kruczek, Ryszard Głąbik - Przedpalenisko do spalania i zgazowania odpadów drzewnych

Tadeusz Piecuch - Termiczna neutralizacja, likwidacja i utylizacja odpadów

Elżbieta Karwowska-Marska - Możliwości wykorzystania osadów ściekowych w nawożeniu roślin szybkorosnących – energetycznych

Piotr Kubski - Zagospodarowanie energii odnawialnej podczas kompleksowej modernizacji osiedlowego systemu grzewczego

Stanisław Lazarek - Renewable Heat – Corporate Experience and Security

Dorota Chwieduk - Możliwości wykorzystania energii odnawialnych w budownictwie w Polsce

Tomasz Kujawa, Władysław Nowak - Ocena możliwości wykorzystania istniejących odwiertów geologicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego do pozyskania energii geotermicznej do celów ogrzewczych

Władysław Nowak, Aleksander Stachel, Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur - Ocena możliwości wykonania elektrowni geotermalnej w Stargardzie Szczecińskim

Tomasz Zarębski - Sposób regulacji głębinowych silników indukcyjnych zasilanych z alternatywnych źródeł energii


Aktualnie plik z referatami z tej Konferencji na stronie Biura Doradczo - Informacyjnego Fundacji Rozwoju Pomorza Zachodniego nie chce się otwierać, ale podajemy adres strony na której są linki do plików z poszczególnymi referatami: --> www.fundacjarozwoju.szczecin.pl/biuro/artykuly%202004.htm
www.fundacjarozwoju.szczecin.pl


2007-01-06


  Przewodnik   Polityka prywatności   Patronaty   Współpraca   Gminy   Sklep   Edukacja   Kontakt