<- Strona główna -> Publicystyka -> Odnawialne źródła energii -> Referaty z Konferencji "Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim 2003"
 SERWIS OBJĘTY JEST PATRONATEM MINISTERSTWA GOSPODARKI
W tym tygodniu nie zamieszczono żadnych nowości technicznych
 

Rezygnacja


zpp.pl
kibicujklimatowi.pl

 


 Ekologia  (5)
 FELIETONY GRZEGORZA WIŚNIEWSKIEGO  (26)
 Finansowanie OZE  (0)
 Ochrona Środowiska  (5)
 Odnawialne źródła energii  (25)
 Polityka energetyczna  (1)
 Polityka UE  (1)
 Relacje z konkursów ekologicznych i o tematyce OZE  (1)
 Rynek energii  (0)

 dodaj artykuł


Pliki do pobrania

Artykuł "Odnawialne źródła energii- słońce i jego możliwości"

Artykuł o Międzynarodowej Konferencji „Autonomia energetyczna domu, osiedla, gminy i regionu”

"List" vortalu EnergieOdnawialne.pl do uczestników II Konferencji Paliwowo-Energetycznej Polskiej Izby Paliw Płynnych 2009

Blog "SOLARIS"

Blog "Odnawialny" Grzegorza Wiśniewskiego

Tworzenie serwisów internetowych, poligrafia, gadżety reklamowe


Energiczny Obywatel
Rola społeczności lokalnej w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej
Konkurs „Zielona Ławeczka”
KOGENERACJA - perspektywy rozwoju inwestycji

Archiwum Aktualności

Copyright © 2003-2012 EnergieOdnawialne.pl


Stolica staży
Referaty z Konferencji "Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim 2003"

Referaty z tej Konferencji zebrane są w trzech plikach PDF, do pobrania ze strony Biura Doradczo - Informacyjnego Fundacji Rozwoju Pomorza Zachodniego.


Część pierwsza --> Energiaa_cz1.pdf


Zygmunt Meyer - Energia geotermalna szansą dla Szczecina

Jarosław Mroczek - Szanse rozwoju energetyki odnawialnej na Pomorzu Zachodnim. Energetyka wiatrowa – szczególnym wyzwaniem

Wojciech Jaworski - Podstawy prawne dla racjonalnego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Jowita Pogodzińska - Energia odnawialna w świetle przepisów prawa polskiego

Wojciech Głoćko - Rynek energetyki wiatrowej w Polsce

Marek Tomaszewski - Instytucje wspierające inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł pozyskania energii

Tomasz Wiśniewski - Rachunek efektywności inwestycji – przypadek odnawialnych źródeł energii

Uroš Radović - Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych w Polsce – czy uniknięty koszt zewnętrzny uzasadnia dodatkowy koszt dla odbiorców finalnych?

Krystyna Kołodziejczak, Lech Pieczyński - Źródła finansowania inwestycji w energetyce odnawialnej

Grzegorz Barzyk - Prognoza rozwoju OZE na Pomorzu Zachodnim w kontekście prawno-technicznym

Sylwia Gwardys-Szczęsna - Alternatywne źródła energii realizowane w nauczaniu-uczeniu się biologii i ochrony środowiska w szkole ponadgimnazjalnej

Ewa Fleszar - Zrównoważony rozwój a edukacja ekologiczno-środowiskowa realizowana na zajęciach terenowych

Ewa Fleszar Związki między energią i środowiskiem w edukacji ekologiczno-środowiskowej

Mariusz JedlińskiPogodzić rzeczy zgodne, czyli ekonomiczno-ekologiczne spojrzenie na zrównoważony rozwój gospodarczy

Stanisław Flejterski Dylematy stabilnego zrównoważonego rozwoju


Część druga --> Energiaa_cz2.pdfSławomir Konieczny - Koncepcja modelu rozwoju regionalnego rynku biopaliw stałych dla obszaru województwa zachodniopomorskiego

Henryk Czyż, Bronisław Dawidowski - Surowce odnawialne i ich wykorzystanie

Agnieszka Sobolewska - Uwarunkowania rozwoju produkcji roślinnej na cele biopaliwowe w Polsce Północno-Zachodniej

Halina Kruczek, Stanisław Kruczek - Kotły, przedpaleniska do spalania i zgazowania biomasy stałej

Paweł Bilski, Edward Dreszczyk - Regionalne uwarunkowania rozwoju wyróżnionych systemów gospodarczych rolnictwa i leśnictwa

Halina Borkowska, Bolesław Syk - Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita Rusby) źródłem energii odnawialnej

Marek Ściążko, Jacek Zawistowski, Krystyna Kubica - Produkcja ciepła z biomasy drzewnej w ogrzewnictwie indywidualnym i komunalnym

Paweł Bilski, Edward Dreszczyk, Z.Kraska - Tworzenie regionalnie ukierunkowanego systemu wykorzystania arbomasy

Wiesław Rybak - Technologia współspalania węgla i biomasy w paleniskach kotłowych jako efektywny sposób korzystania z odnawialnych źródeł energii

Jan Wiesław Dubas - Produkcja biomasy wierzbowej i jej wykorzystanie

Anna Grzybek - Kierunki wykorzystania biomasy na cele energetyczne

Wojciech Głoćko - Energetyka wiatrowa w Polsce – szansa dla gmin

Piotr Tomczyk - Zastosowanie ogniw paliwowych w systemach wykorzystujących źródła energii odnawialnej

Zdzisław Harabin, Karoliona Szczałba - Analiza możliwości wykorzystania energii wiatrowej w pasie wybrzeża Środkowego Pomorza

Wojciech Głoćko - Rozwój technologii w dziedzinie energetyki wiatrowej

MichaŁ Zeńczak - Ekologiczne i techniczne problemy przesyłu energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych

Halina Kowalewska-Kalkowska, Bernard Wiśniewski - Możliwość wykorzystania energii wiatru na Pomorzu Zachodnim jako źródła energii odnawialnej

Paweł Szwed - Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce

Bernard Wiśniewski, Tomasz Wolski - Parametry wiatru w wybranych stanowiskach pomiarowych Pomorza Zachodniego w aspekcie eksploatacji elektrowni wiatrowych

Dariusz Janicki - Ochrona przyrody w procesie planowania farm wiatrowych

Jadwiga Piesik, Zbigniew Piesik Możliwości wykorzystania energii wiatrowej dla rewitalizacji jezior przymorskich

Krzysztof Prasałek - Wspieranie Elektrowni Wiatrowych


Część trzecia --> Energiaa_cz3.pdf


Zbigniew Zapałowicz - Ocena możliwości wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na Pomorzu Zachodnim

Władysław Nowak, Aleksander A. Stachel - Ocena możliwości wykorzystania pomp ciepła w instalacjach ogrzewczych w województwie zachodniopomorskim

Wiesław Szada-Borzyszkowski, Tadeusz Bohdal - Analiza wykorzystania diody termicznej w budownictwie

Filip Mielniczuk, Mirosław Zawadzki - Domy ogrzewane Słońcem

Władysław Nowak, Aleksander A. Stachel- Wykorzystanie kolektorów słonecznych w Polsce

Tomasz Kujawa, Władysław Szaflik - Efektywność pozyskiwania ciepła z gruntu pompami ciepła z wymiennikami pionowymi

Henryk Biernat, Antoni Parecki - Możliwości pozyskiwania energii odnawialnej z wód geotermalnych i ich zasoby na terenie Pomorza Zachodniego

Eugeniusz Mazur - Odnawialne źródła energii na przykładzie geotermy w Pyrzycach

Waldemar Kuczyński, Henryka Bohdal - Zastosowanie pompy ciepła do celów grzewczych w budynku jednorodzinnym

Joanna Grzechulska-Damszel, Antoni Waldemar Morawski - Możliwości zastosowania krajowego TIO2 jako fotokatalizatora do oczyszczania wód i ścieków

Jerzy Straszko, Natalia Bykowszczenko - Analiza uciążliwości procesów energetycznych dla atmosfery

Edward Licznerski - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w termomodernizacji budynków i instalacji grzewczych

Monika M. Małachowska - Eksperymentalne sposoby pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł alternatywnych
www.fundacjarozwoju.szczecin.pl


2007-01-05


  Przewodnik   Polityka prywatności   Patronaty   Współpraca   Gminy   Sklep   Edukacja   Kontakt