<- Strona główna -> Publicystyka -> Odnawialne źródła energii -> KOGENERACJA ROZPROSZONA OPARTA NA ODNAWIALNYCH ZRODŁACH ENERGII - NOWE KONCEPCJE
 SERWIS OBJĘTY JEST PATRONATEM MINISTERSTWA GOSPODARKI
W tym tygodniu nie zamieszczono żadnych nowości technicznych
 

Rezygnacja


zpp.pl
kibicujklimatowi.pl

 


 Ekologia  (5)
 FELIETONY GRZEGORZA WIŚNIEWSKIEGO  (26)
 Finansowanie OZE  (0)
 Ochrona Środowiska  (5)
 Odnawialne źródła energii  (25)
 Polityka energetyczna  (1)
 Polityka UE  (1)
 Relacje z konkursów ekologicznych i o tematyce OZE  (1)
 Rynek energii  (0)

 dodaj artykuł


Pliki do pobrania

Artykuł "Odnawialne źródła energii- słońce i jego możliwości"

Artykuł o Międzynarodowej Konferencji „Autonomia energetyczna domu, osiedla, gminy i regionu”

"List" vortalu EnergieOdnawialne.pl do uczestników II Konferencji Paliwowo-Energetycznej Polskiej Izby Paliw Płynnych 2009

Blog "SOLARIS"

Blog "Odnawialny" Grzegorza Wiśniewskiego

Tworzenie serwisów internetowych, poligrafia, gadżety reklamowe


Energiczny Obywatel
Rola społeczności lokalnej w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej
Konkurs „Zielona Ławeczka”
KOGENERACJA - perspektywy rozwoju inwestycji

Archiwum Aktualności

Copyright © 2003-2012 EnergieOdnawialne.pl


Stolica staży
KOGENERACJA ROZPROSZONA OPARTA NA ODNAWIALNYCH ZRODŁACH ENERGII - NOWE KONCEPCJE

Przedstawiamy fragment koncepcji ogólnopolskiej inicjatywy związanej z OZE, autorstwa Profesora W. Włosińskiego z Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, (Politechnika Warszawska) i Profesora J. Kicińskiego z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.Sytuacja w Polsce – Propozycje działańAnalizując sytuację w naszym kraju w zakresie wykorzystania OZE i kogeneracji rozproszonej musimy stwierdzić kilka następujących faktów:

- posiadamy rozproszony potencjaŁ badawczy i technologiczny oraz niekompletne i często

przestarzałe już laboratoria

- brak jest koordynacji działań i spójnych programów na różnych szczeblach

- brak jest odpowiednich instrumentów finansowych i prawnych

- brak jest spójnej sieci producentów roślin energetycznychTrzeba też wyraźnie stwierdzić, że wdrożenie technologii OZE w naszym kraju będzie wymagało dopłat. Trudno oczekiwać tych dopłat wyłącznie z budżetu Państwa. Szansą są tu fundusze Unii Europejskiej (fundusze strukturalne centralne i regionalne, programy operacyjne, środki VII Programu Ramowego) oraz środki Banku Swiatowego.

Z drugiej strony rozwojem technologii otrzymywania tzw. „zielonego prądu”, a zwłaszcza rozwojem zaplecza rolniczego dla pozyskiwania surowców (rośliny energetyczne, biomasa ) zainteresowane są duże koncerny energetyczne takie jak PKE czy grupa BOT. Krajowa energetyka „przymuszona” jest do tych działań głównie dyrektywami UE i rozporządzeniami ministerstwa gospodarki - rys. 1. Jak zatem połączyć interesy koncernów energetycznych, producentów i plantatorów roślin energetycznych i biomasy z potrzebami wdrażania nowych technologii i konsolidacji potencjału badawczego? Zagadnienie jest bardzo trudne i wymaga skoordynowanych działań wielu podmiotów gospodarczych i administracyjnych.

Jeżeli założymy, że kwestia rozwoju kogeneracji rozproszonej opartej na OZE znajdzie odpowiedni priorytet w polityce energetycznej Państwa, to zasadnym staje się opracowanie spójnej koncepcji działań. Pewne kroki w tym zakresie zostały już poczynione. Są to:

- koncepcja utworzenia Centrum Badawczego PAN w Jabłonnej

- kompleksowa koncepcja wykorzystania OZE w Polsce

-----------------------------------------------------------------

Pełen tekst można pobrać w pliku PDF : http://energieodnawialne.pl/pliki/artykul.pdf


Prof. W. Włosiński i Prof. J. Kiciński2006-05-26


  Przewodnik   Polityka prywatności   Patronaty   Współpraca   Gminy   Sklep   Edukacja   Kontakt